Ma’nene – Ritual Menukar Pakaian Baru Buat Mumia Di Indonesia (8 Gambar)


Di daerah Toraja, Selatan Sulawesi, Indonesia terdapat satu ritual yang dipanggilMa’nene. Ritual ini diadakan setiap 3 tahun dimana para penduduk akan menggali kubur nenek moyang mereka untuk ditukarkan pakaian baru yang kemudiannya diarak di sekeliling kampung. Mengikut kepercayaan penduduk, ritual ini bertujuan untuk memberi penghormatan kepada si mati.
MA'NENE INDONESIA

MA'NENE INDONESIA
MA'NENE INDONESIA
UPACARA MANENE DI INDONESIA
UPACARA MANENE DI INDONESIA
UPACARA MANENE DI INDONESIA
TRADISI MANENE DI INDONESIA
TRADISI MANENE DI INDONESIA